Hala Sportowa

hala-01

Obiekt: Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Lęborku.
Dane liczbowe charakteryzujące obiekt:
Powierzchnia użytkowa: 2104,8 m2
Powierzchnia zabudowy: 2364,2 m2
Kubatura: 17 650 m3

Opis:

Projekt obejmuje halę sportową o boisku 40x20m, przystosowaną do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych oraz organizacji imprez sportowych o charakterze masowym. Halę można podzielić za pomocą przesuwanych kotar na trzy w pełni niezależne jednostki wyposażone w odrębne magazyny oraz zaplecza sanitarno -szatniowe.

hala-02

Funkcjonalnie obiekt dzieli się na dwie części (z niezależnymi wejściami): część dla widzów, oraz część dla ćwiczących.

Część dla widzów obejmie hall z szatnią, niezbędne sanitariaty i dojście na trybuny w hali gimnastycznej.

Część dla ćwiczących składa się z hallu wejściowego z szatnią na okrycia wierzchnie, pokoju pierwszej pomocy, pokoju trenerów oraz niezbędnych zapleczy: sanitariatów, szatni, umywalni, natryskowni.

Obiekt przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych jak również spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania.
3

Lębork

(kasz. Lãbòrg)

źródło: http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Kaszuby-Ziemia_Leborska/797/L_bork

leb01

Miasto w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa słupskiego. Położone nad rzeką Łebą i jej dopływem Okalicą na północnym krańcu kompleksu leśnego Puszczy Kaszubskiej w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubowidzkiego na wschodzie. Oddalone o ok. 80 km na zachód od Gdańska.

Lębork leży ok. 30 km od Morza Bałtyckiego. Prawa miejskie otrzymał ok. 1285 r., wiadomo jednak, że Lębork jako Lewino istniał wiele lat wcześniej przed nadaniem mu praw miejskich. Lewino (tj. Lębork) początkowo należało do władz Rzeczypospolitej, lecz jego położenie sprawiało, że przechodziło ono niekiedy we władanie Prusaków i Niemców, jako Lauenburg. Ostatecznie jednak po II wojnie światowej stał on się miastem polskim.

Lębork to powiatowe miasto o średniowiecznym rodowodzie, którego powstanie związane jest z Zakonem Krzyżackim. Wizytówką Lęborka jest Sanktuarium św. Jakuba, stanowiące element szlaku kulturowego zwanego Pomorską Drogą Św. Jakuba oraz zrewiatalizowane niedawno XIV-wieczne mury obronne i baszty. Atrakcyjność miasta w ostatnich latach znacznie wzrosła, dzięki czemu turyści coraz częściej zaglądają do Lęborka.

Głównym traktem spacerowym Lęborka i reprezentacyjną ulicą miasta  jest ul. Staromiejska, na której zachowały się pochodzące z XIX i XX w. eklektyczne kamienice. Tutaj znajdują się też liczne sklepy, kawiarnie i restauracje. Ulica Staromiejska łączy się z dawnym starym rynkiem, obecnie Placem  Pokoju. Niestety zabytkowa zabudowa nie przetrwała ostatniej wojny. Z placu doskonale widoczna jest ceglana bryła gotyckiego kościoła św. Jakuba wzniesionego w XIV-XV w. Charakterystycznym elementem architektury jest potężna wieża zakończona bogato zdobionym schodkowym szczytem. We wnętrzu znajdują się barokowe ołtarze, rokokowa ambona oraz cenne XVIII-wieczne tabernakulum z kości słoniowej.

W sąsiedztwie kościoła podziwiać można, odbudowane fragmenty średniowiecznych fortyfikacji. W XIV w. Lębork otoczony był ponad 1200-metrowym pierścieniem murów obronnych z bramami i basztami. Do dziś przetrwały znaczne fragmenty fortyfikacji w postaci ciągów murów oraz baszt, w tym najlepiej zachowana, narożna Baszta Bluszczowa. W ramach rewitalizacji odbudowano jeszcze trzy baszty z przeznaczeniem na cele wystawowe i kulturowe. W  płd-wsch. narożniku pierścienia murów, przy ul. Przyzamcze wznosi się dawny kompleks krzyżackiego zamku. Okazała budowla pochodząca z XIV była niegdyś siedzibą wójta krzyżackiego. Liczne przebudowy zatarły niestety dawny charakter warowni. Dziś w potężnym budynku mieści się sąd i prokuratura. Z dawnego zespołu zamkowego zachowały się jeszcze spichlerz oraz młyn.

Nieopodal, w kamienicy przy ul. Młynarskiej  mieści się Muzeum Lęborskie. Można tu obejrzeć m.in. tarczę do przesyłania obrazów na odległość, którą skonstruował mieszkaniec miasta Paul Nipkow. Ten epokowy wynalazek z 1884 był pierwotną wersją dzisiejszej telewizji. Z tego powodu Lębork często nazwany jest Kolebką Telewizji.

Spośród innych ciekawych budowli w Lęborku warto zwrócić uwagę na neogotycki ratusz, budynek poczty, browar Magdalińskich oraz Wieżę Bismarcka wznoszącą się na terenie Góry Parkowej.

http://pomorskie.travel/Odkrywaj-Regiony-Kaszuby-Ziemia_Leborska

Historia Lęborka, miasta z pogranicza ziemi dziejów jest pasjonująca, a w szczególności ślady przeszłości zapisane w  okazałych obiektach zabytkowych. Lębork znajduje się na trasie Pomorskiego Szlaku św. Jakuba , który prowadzi do Santiago de Compostella. Zatem w drodze do celu warto zwiedzić Lębork, aby zobaczyć wiele ciekawych miejsc, bowiem dla turystów czeka tu fascynująca podróż w czasie wzdłuż Lęborskich obwarowań.

Pomimo burzliwych dziejów w Lęborku zachowało się kilka cennych zabytków. Należą do nich: kościół św. Jakuba z przełomu XIV i XV wieku, średniowieczne obwarowania z XIV wieku, które zostały zrekonstruowane wraz z basztami w 2011 roku zalicza się do nich między innymi: Baszta Kwadratowa nr 1, Baszta nr 32, Baszta nr 27, Baszta Bluszczowa nr 25, Baszta nr 24. Pozostałe zabytki to zamek Krzyżacki z II połowy XIV wieku, młyn i tzw. Dom Młynarza z przełomu XIV i XV wieku, spichlerz solny z XVI w., Ratusz miejski z 1900 roku, budynek poczty z 1905 roku, kościół NMP Królowej Korony Polski z II połowy XIX w., zespół kamieniczek mieszczańskich z przełomu XIX i XX wieku oraz wieża ciśnień z 1912 roku.

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/14995,lebork-krzyzacki-relikt.html

Zamek Krzyżacki w Lęborku

leb02

Początki dziejów Lęborka nieodłącznie wiążą się z Krzyżakami. Ziemię Lęborską zdobyli oni najpierw mieczem, a później szukali dyplomatycznego sposobu zalegalizowania grabieży. Ponieważ król Polski Władysław Łokietek nie chciał im ziemi sprzedać, wciągnęli w sieć intryg margrabiego brandenburskiego Waldemara, który za 10 tys. grzywien zrzekł się rzekomych praw własności. Co więcej, w 1310 r. uzyskał potwierdzenie tej transakcji u cesarza Henryka VII. Nie wdając się w zawiłości historii, trzeba przyznać, że dzięki sile militarnej i pieniądzom Krzyżacy władali Lęborkiem do 1454 r. Przywilej lokacyjny dla miasta wystawił wielki mistrz Dietrich von Altenburg w 1341 r. Dość szybko przystąpiono do budowy zamku. Powstał on na planie czworokąta. Przez środek założenia zamkowego przepływała rzeka. Siedziba krzyżackiego wójta była wielokrotnie burzona i odbudowywana. Ostatnia przebudowa miała miejsce w 1935 r. Do dziś zachowało się skrzydło mieszkalne zamku, w którym mieszczą się sąd i prokuratura. Klimatu średniowiecznej budowli nie zdołały zniszczyć wielokrotne przebudowy. Istnieją jeszcze fragmenty gotyckich ścian, strzelnic w miejscu niegdysiejszego ganku obronnego oraz wspaniałych sklepionych piwnic pod wschodnią częścią budowli. Masywne mury przeglądające się w nurtach Łeby robią imponujące wrażenie.

Zabudowania przyzamkowe

Zespół zabudowań składający się z Domu Młynarza z XIX w., spichlerza z XIV w. z zachowaną gotycką ścianą, oraz młynu z gotyckim szczytem z XIV w.

Lębork – Neogotycki ratusz (1890-1900)
Lębork – Neogotyckie i neomanierystyczne kamieniczki (2 poł. XIX – pocz. XX w.)

Lębork dla smakoszy

Odwiedzając Lębork, warto zajrzeć do piekarni i cukierni zlokalizowanych na starówce. Lęborscy piekarze prześcigają się w różnorodności oferowanych ciast, bułek i chleba. Trzeba przyznać, że na widok wspaniałości umieszczonych na półkach wielu turystów przełyka ślinę. Lęborski chleb znany jest już poza granicami Polski, a pyszne ciastka należą prawdopodobnie do największych w kraju. To wyjątkowa atrakcja dla podniebienia

Ciekawostki. Łokcie, stopy, ławki, kroki, sznury czyli pręt chełmiński w Lęborku.

Pręt chełmiński na ścianie ratusza w Lęborku
źródło: Tomasz Górny (Nemo5576)

Przez czas dłuższy niż obecnie czas używania jednostki miary jaką jest metr używano łokci, kroków, stóp, ławek, pręcików, prętów, sznurów, mórg oraz włók. Masz wreszcie okazję dowiedzieć się gdzie jest wzornik i co to jest prawo chełmińskie. I nie mówię o Chełmnie lecz o Lęborku.

Czy wiesz, że:

Na ścianie ratusza w Lęborku znajduje się stalowy pręt stanowiący wzornik długości 4.3266 metra – pręta chełmińskiego.
Miara ta używana była do projektowania i lokowania miast na prawie chełmińskim oraz do codziennych potrzeb kupców i rzemieślników.

Z miast dzisiaj polskich na prawie chełmińskim ufundowano od XIII do początku XVI w. następujące miasta: Biały Bór, Brodnica, Bytów, Chełmno, Ciechanów, Czersk, Działdowo, Gniew, Gostynin, Grudziądz, Iława, Kętrzyn, Królewiec, Kwidzyn, Lubawa, Łomża, Mława, Morąg, Mszczonów, Niedzbórz. Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Piaseczno, Płock, Prabuty, Przasnysz, Radzymin, Reszel, Różan, Sztum, Toruń, Tykocin oraz … Warszawę.

W Gdańsku oraz Tucholi nastąpiła ponowna lokacja miasta na prawie chełmińskim – tzn. miasto było założone na innych przywilejach, które następnie zostały zastąpione prawem chełmińskim.

Innym prawem lokującym miasta było prawo pruskie – różniące się od chełmińskiego przede wszystkim tym, że nakładało zdecydowanie większe obciążenia na osadników. Prawo pruskie było wykorzystywane na ziemiach o wyższym poziomie zagrożenia najazdami – prawo chełmińskie na obszarach spokojniejszych.

Prawo chełmińskie powstało w 1233 r. wytworzone przez Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego, Hermanna von Salza wraz z lokacją pierwszych miast na prawie chełmińskim (Torunia i Chełmna). Z woli króla Kazimierza Jagiellończyka zaczęło obowiązywać obowiązkowo w całej Polsce 240 lat później. Ten stan prawny funkcjonował aż do rozbiorów.

Dzisiejszy pręt jest wierną rekonstrukcją tego, który wisiał tutaj przed wiekami. Pręt służył mieszkańcom miasta jako miarka. Przy kontaktach handlowych czy sporach niezbędne było chociażby obiektywne zmierzenie długości sprzedawanego materiału. Wówczas przydawał się właśnie taki ogólnodostępny wzornik.

Budynek ratusza, w który wmontowany jest dzisiejszy pręt również nie istniał w dawnych czasach. Pierwotny ratusz stał w innym miejscu Lęborka i aktualnie odkrywany jest dzięki badaniom archeologicznym. Pierwotny pręt na ratuszu zawieszony był zdecydowanie niżej niż dzisiejszy ponieważ poziom gruntu średniowiecznego Lęborka był niżej o około metr niż dzisiejszy poziom gruntu.

Wymiary, które można było wyznaczyć dzięki prętowi, to:

sam pręt chełmiński – 4.3266 metra,
5 kroków [86.5 cm],
7.5 łokcia [57.7 cm],
10 pręcików chełmińskich [43.3 cm],
15 stóp [28.8 cm],
100 ławek (każdy pręcik dzielił się na 10 ławek) [4.3 cm].

Wymiary, których pręt był odcinkiem, to:
sznur – 10 prętów [43.3 m],
morg – 30 sznurów (300 prętów) [1.3 km],
włoka – 30 morgów (9000 prętów) [38.9 km].

Miary pozwalały również na samą lokację miasta. Ulice miały mieć szerokości 2 lub 2.5 pręta natomiast działki miejskie wymiary 3 na 7 prętów (czyli 21 prętów kwadratowych 🙂 czyli niecałe 400 m kw.).

Pręt pruski (na bazie prawa pruskiego) był krótszy – miał 3.76 metra.
Pręt chełmiński w Lęborku został przygotowany na podstawie identycznego obiektu w Chełmnie. Pomiarów dokonano w 2010 r. Okazało się, że różnica między pomiarem liczonym górną krawędzią (4330 mm) a dolną krawędzią (4326 mm) wynosi cztery milimetry. Po dokonaniu pomiarów Obwodowy Urząd Miar w Bydgoszczy wydał stosowny dokument, jakim było “świadectwo sprawdzenia”.

Niestety nie znamy bardzo dokładnego wymiaru pręta. Różne źródła podają wartość od 4.3254 do 4.3300 metra. Taka dokładność nie była jednak jak widać na owe czasy potrzebna.

Na pręcie znajduje się również niemiecki napis Culmer Ruthe. Culmen to stara nazwa Chełmna. Jeżeli komuś się zdaje, że pręt jest mniej popularny niż nasz, dzisiejszy metr to niech nie będzie taki pewny. Nasz metr został wprowadzony dopiero po rewolucji francuskiej czyli nieco ponad 200 lat temu. Sam pręt chełmiński był stosowany od 1233 r. przynajmniej do I rozbioru Polski (1772 r.) co daje 539 lat. Metr ma zatem krótszą historię.

Program zawodów

GodzinaProgram
28 Kwiecień (piątek)Hotel VEGA w Lęborku,
ul. 10 Marca 9, 84-300 Lębork
16.30-20.00Weryfikacja dokumentów, opłaty i ważenie
ok. godz. 21.00Losowanie (tylko oficjalni przedstawiciele klubów)
29 Kwiecień (sobota)
8.00-9.30
Hala Widowiskowo Sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku
8.15-8.45Ważenie - tylko zawodnicy, którzy zgłoszą ten fakt do 26.04.2017r.
8.30Odprawa sędziowska
8.45Odprawa kierowników ekip
9.00Rozpoczęcie zawodów
12.00Oficjalne otwarcie zawodów,
21:00Planowane zakończenie turnieju

MIejsce Zawodów

Hala Widowiskowo Sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku

Click to open a larger map

Lębork
19°
bezchmurnie
wilgotność: 77%
wiatr: 5m/s płn. wsch.
Max: 17 • Min: 16
24°
Pt
26°
Sob
23°
Nd
21°
Pon
Weather from OpenWeatherMap

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy